Banner

[Infographic] Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19, F1 không còn phải cách ly

Thứ Hai, 18/04/2022, 08:57 [GMT+7]

(TTV)- Trong công văn 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022, Bộ Y tế đã điều chỉnh định nghĩa về ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19, F1 không còn phải cách ly.

 

 Nguyễn Hải

.