Banner

Đường dây điện mất an toàn

(TTV) - Theo phản ánh của các hộ dân thôn Thọ Xương, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua đã xảy ra tình trạng đường dây điện 0,4 KVA võng xuống thấp làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
 
.