Banner

38.588 tỷ đồng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Ba, 20/08/2019, 08:00 [GMT+7]

7 tháng năm 2019, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh với dư nợ đạt trên 38.500 tỷ đồng với trên 349.000 khách hàng còn dư nợ. 

Đối tượng vay vốn là khách hàng cá nhân chiếm 78% thị phần tín dụng. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chủ yếu do các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối cho vay, chiếm tới hơn 95% thị phần tín dụng tại khu vực này.

Nhờ được vay vốn, nhiều hộ dân, cá nhân trên địa bàn và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Theo THNM 20/8/2019

.