Banner

Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác chăm sóc, bảo vệ rừng

Thứ Tư, 11/09/2019, 09:44 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 10/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3590/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Thường Xuân (04 tháng cuối năm 2018).

 

Cụ thể, diện tích rừng đã trồng được chăm sóc, bảo vệ là 4.109,01 ha, với tổng lượng gạo hỗ trợ là 622.362 kg. Tổng số hộ được hỗ trợ gạo là: 4.280 với 19.939 khẩu. Tổng số xã có hộ được hỗ trợ gạo là 11 xã.

Nguồn gạo hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 505/QĐ-TCDT của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Thời gian hoàn thành xuất kho và giao nhận gạo đến ngày 20/9/2019.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định, đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và các quy định hiện hành; gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND huyện Thường Xuân chỉ đạo UBND các xã/thị trấn có liên quan phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức quy định; thời gian thực hiện cấp gạo xong chậm nhất đến 20/9/2019, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến Trung tâm xã hoặc cụm xã cho quá trình nhận hàng do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, UBND huyện Thường Xuân tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất đúng đối tượng, đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.