Banner

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế tăng cao

Thứ Bảy, 21/09/2019, 07:53 [GMT+7]

Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị số 04 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp và gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi để giảm nợ thuế. 

Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế, các chi cục trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để nợ mới phát sinh.

Các cục thuế tiếp tục đánh giá, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thu nợ phù hợp. Trong đó, thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế của cơ quan quản lý thu như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Theo THNM 21/9/2019

.