Banner

Thanh Hóa: Cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2019 - 2020

Thứ Năm, 19/09/2019, 21:49 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3722 QĐ/UBND về việc cấp gạo hỗ trợ cho học sinh đang học học kỳ I năm học 2019 -2020 tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 

Trong đợt này, sẽ có 21.706 học sinh của 241 trường được hưởng chính sách với mức hỗ trợ là 15 kg gạo/1 tháng/học sinh.Tổng số lượng gạo hỗ trợ học kỳ I năm học 2019-2020 là hơn 1.627.950 kg. 

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ học sinh tại điểm trường chính (có đường ô tô) của các trường có học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

UBND các huyện, xã và đơn vị được hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; đồng thời, cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.