Banner

Thanh Hóa: Chấp thuận cho 104 công trình, dự án thực hiện trong năm 2019

Thứ Bảy, 14/09/2019, 08:15 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3493 chấp thuận cho phép thực hiện 104 công trình, dự án trong năm 2019. các dự án thực hiện trên tổng diện tích hơn 342 ha, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 104 công trình, dự án được thực hiện, bao gồm: 7 công trình, dự án đất ở đô thị, khu đô thị mới; 18 công trình, dự án đất ở nông thôn; 4 công trình, dự án khai thác khoáng sản; 8 công trình, dự án hạ tầng đường giao thông; 12 công trình, dự án kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, trang trại tổng hợp; cùng nhiều công trình, dự án như: Cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở y tế, trụ sở cơ quan, văn hóa, thể dục thể thao…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường  hướng dẫn các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất, đầu tư, bảo vệ môi trường để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Theo THNM 14/9/2019

.