Banner

Thêm 20 xã được công nhận "đạt chuẩn nông thôn mới"

Thứ Năm, 19/09/2019, 07:55 [GMT+7]

(TTV)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3694 về việc công nhận xã "đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2019 (đợt 2) cho 20 xã trên địa bàn tỉnh.

Các xã được công nhận, gồm: Thạch Định (Thạch Thành); Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Hà, Hoằng Thái, Hoằng Châu, Hoằng Trường (Hoằng Hóa); Tân Dân (Tĩnh Gia); Phú Nghiêm (Quan Hóa); Kiên Thọ, Quang Trung, Ngọc Sơn (Ngọc Lặc); Cẩm Sơn (Cẩm Thủy); Quang Trung (Thị xã Bỉm Sơn); Thọ Cường, Dân Lực, Khuyến Nông, Dân Quyền (Triệu Sơn); Luận Thành, Thọ Thanh (Thường Xuân).

Các xã “đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” và được hỗ trợ 1 tỷ đồng/ xã theo quy định tại Nghị quyết số 126/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo THNM 19/9/2019

.