Banner

Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp

Thứ Tư, 18/09/2019, 08:32 [GMT+7]

(TTV)- Bộ Tài chính vừa có Công văn số 10495 gửi Ủy ban nhân dân 19  tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018 của Chính phủ và Quyết định số 22/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng  thời, các địa phương tổ chức lựa chọn, công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; thực hiện phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn phối hợp để thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và thực hiện công tác kiểm soát rủi ro, đề phòng, hạn chế tổn thất và phòng, chống gian lận bảo hiểm về nông nghiệp.

Theo THNM 18/9/2019

.