Banner

Hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn nhiều khó khăn

Thứ Ba, 22/10/2019, 18:38 [GMT+7]

(TTV) - Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh vào khoảng 2.115 tấn/ngày. Lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng lớn, trong khi hạ tầng xử lý rác thải và công tác thu gom còn hạn chế đang khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tính đến tháng 7-2019, Thanh Hóa có 33 công ty, 24 HTX, 91 tổ dịch vụ thu gom và 3 hộ gia đình nhận khoán tham gia công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom rác đạt trung bình khoảng 85%. Đến nay, Thanh Hóa có 20 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh và 23 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt.

Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, hoạt động thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều khó khăn bất cập. Hiện nay tỷ lệ thu gom còn thấp và có tới 11 huyện có tỷ lệ thu gom đạt dưới 80%. Phương tiện, trang thiết bị và lực lượng thu gom còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu. Tỷ lệ rác thải xử lý bằng công nghệ đốt hiện cũng chỉ chiếm 10,7% khối lượng rác thải phát sinh. Còn lại việc xử lý chất thải rắn vẫn chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, trong khi nhiều bãi rác đã quá tải, không còn khả năng chôn lấp hoặc đã xuống cấp, dẫn đến bãi chôn lấp thực chất chỉ là nơi chứa rác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo Bản tin 18h30/TTV

.