Banner

Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Thứ Bảy, 19/10/2019, 07:50 [GMT+7]

(TTV)- Thanh Hóa là tỉnh có tiềm năng, lợi thế để trở thành một trong những địa phương có nền nông nghiệp phát triển toàn diện. Toàn tỉnh đã có 18 mặt hàng nông, lâm nghiệp, thủỵ sản tham gia thị trường xuất khẩu, chiếm khoảng 5 - 8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả tỉnh. Tuy nhiên, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế cần  được tháo gỡ.

Hạn chế có thể thấy đó là: tỷ lệ một số mặt hàng nông sản của Thanh Hóa được đưa vào chế biến còn thấp, sản phẩm có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia liên kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hộ nông dân, hợp tác xã. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở Thanh Hoá chỉ chiếm khoảng 5,5% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Để tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm chủ lực, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, tỉnh Thanh Hoá đang xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng; vốn cấp bù lãi suất cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo THNM 19/10/2019

.