Banner

Quy định mới về phụ cấp tại các vùng đặc biệt khó khăn

Chủ Nhật, 13/10/2019, 08:45 [GMT+7]

(TTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2019 quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2019.  

 

Theo đó, cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng thêm một số loại phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số. Nghị định số 76/2019 cũng bãi bỏ một số đối tượng được hưởng phụ cấp theo Nghị định số 116/2010. Theo đó, giáo viên và cán bộ, công chức, viên chức…công tác tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển sẽ không còn được hưởng các loại phụ cấp gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới/TTV

.