Banner

Thông báo hoãn cắt điện ngày 13/10/2019

Thứ Tư, 09/10/2019, 18:38 [GMT+7]

(TTV) - Điện lực thành phố Thanh Hóa vừa có thông báo hoãn cắt điện ngày 13/10/2019. 

Điện lực thành phố Thanh Hóa đã có thông báo ngừng cung cấp điện ngày 13/10/2019 đối với các phụ tải khu vực thành phố Thanh Hóa tại một số tuyến phố, khu vực, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hoá để thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ lưới điện Trạm 110kV Núi 1. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan, Công ty Điện lực Thanh Hoá lùi thời gian  bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ Trạm 110kV Núi 1, vì vậy, Điện lực Thành phố Thanh Hóa xin thông báo lịch hoãn cắt điện đến quí khách hàng khu vực thành phố Thanh Hóa trong ngày 13/10.

Điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mọi chi tiết cụ thể đề nghị Quí khách hàng liên lạc qua số máy ĐT 02372210211.

Theo Bản tin 18h30/TTV

.