Banner

Bế giảng lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông

Thứ Tư, 04/12/2019, 09:10 [GMT+7]

(TTV)- Ban quan lý Dự án 174, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 phối hợp với UBND huyện Mường Lát vừa bế giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông tại bản Pom Khuông, xã Tam Chung (Mường Lát).

Tham gia lớp học có 52 người đều là lao động chính của các gia đình đồng bào dân tộc Mông tại bản Pom Khuông, xã Tam Chung , hàng ngày phải đi làm nương rẫy, tăng gia sản xuất. Đặc biệt, 90% học viên lớp học là nữ đã xây dựng gia đình nên vướng bận con nhỏ. Ban tổ chức lớp học phải bố trí lịch học vào buổi tối nhằm tránh ảnh hưởng đến công việc gia đình để học viên yên tâm học tập.

Sau 3 tháng học tập, các học viên đã biết đọc, biết viết và làm được các phép tính thông thường. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt 90,8%.

Ngoài việc dạy xóa mù chữ, cán bộ, đội viên tri thức trẻ tình nguyện và cán bộ đơn vị  Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 còn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban quan lý Dự án 174, Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 5 đã mở được 3 lớp, xóa mù cho 112 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát.

Theo THNM 4/12/2019

.