Banner

Hiệu quả bước đầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Thanh Hóa

Thứ Tư, 11/12/2019, 09:13 [GMT+7]

(TTV) - Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn chính thức vận hành từ tháng 9/2019, là địa chỉ tích hợp duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, kết nối với phần mềm một cửa điện tử và liên thông với quá trình xử lý từng thủ tục hành chính. Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Trước đây, mỗi lần làm thủ tục đăng ký cấp phép hộ kinh doanh, chị Nguyễn Thị Hồng, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa phải nhiều lần đến bộ phận 1 cửa của huyện để làm thủ tục. Hiện nay, ở bất cứ đâu, chỉ cần vài thao tác trên máy tính có kết nối mạng internet, công việc của chị đã hoàn tất và 3 ngày sau lên nhận kết quả.

Sau hơn 2 tháng đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, huyện Hoằng Hóa đã có 196 dịch vụ công mức độ 3 được triển khai tại bộ phận 1 cửa điện tử, với 75 trên tổng số 408 hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực được tiếp nhận và giải quyết, đạt 18%. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết nhiều nhất là lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và hộ tịch.

Với việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tỉnh Thanh Hóa hiện có 800 dịch vụ đủ điều kiện ứng dụng trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh cũng đã và đang chủ động, chỉ đạo quyết liệt việc đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị. Tại Sở Công thương, đã có 38 trong tổng số 141 thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Trong hơn 2 tháng, Sở đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 4 đạt cao nhất với gần 70%.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 134 trên tổng số 623 thủ tục hành chính đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, chiếm 21,5 %; có 28 trên tổng số 177 thủ tục hành chính đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chiếm 15,8%. Tỉnh Thanh Hóa xác định việc xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến là giải pháp đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hiệu quả quản trị hành chính công.

Kim Dung – Đức Anh – Linh Sơn

Theo Bản tin THNM/TTV

.