Banner

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona

Thứ Sáu, 24/01/2020, 20:34 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện về việc triển khai Công điện số 121 ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

 

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 121 ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại Công diện số 121 nêu trên. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona của Bộ Y tế tại ban hành kèm theo Quyết định số 156 ngày 20/01/2020 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 967 ngày 22/01/2020.

Đặc biệt chú trọng đối tượng hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải tổ chức cách ly, quản lý kịp thời theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Triển khai ngay công tác đảm bảo về nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, phương tiện; báo cáo phương án đáp ứng các tình huống và triển khai phòng, chống dịch trên dịa bàn tỉnh.

2. Các sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân chủ động trong công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

3. Sở Tài chính chủ động bố trí kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đề nghị của Sở Y tế; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chi dạo, hướng dẫn của ngành Y tế; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch tại địa phương; tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh; gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Bản tin thời sự Tối/TTV

.