Banner

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện khu vực miền núi

Thứ Sáu, 21/02/2020, 18:38 [GMT+7]

(TTV) – Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các sự kiện chính trị và phát triển kinh tế của địa phương, phục vụ đời sống của nhân dân vào mùa nắng nóng năm 2020 trên địa bàn 10 huyện phía Tây tỉnh Thanh Hoá, Công ty Điện lực Thanh Hoá có kế hoạch nâng cấp, thay thế đường dây và các thiết bị tại các trạm 110kV Thiệu Yên, trạm 110kV Ngọc Lặc, trạm 110kV Bá Thước. Công ty Điện lực Thanh Hoá thông báo đến khách hàng sử dụng điện tại các huyện: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Yên Định, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và huyện Mường Lát lịch ngừng cung cấp điện như sau:

Thời gian ngừng cung cấp điện: từ 02h00 đến 17h00 ngày 29/02/2020.

Các khu vực sẽ ngừng cung cấp điện hoàn toàn các phụ tải  gồm các huyện: Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn và huyện Mường Lát.

Khu vực sẽ bị ngừng cung cấp điện một phần phụ tải gồm các huyện: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Yên Định.

Công ty Điện lực Thanh Hoá thông báo để Quý khách hàng sử dụng điện được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt./.

Theo thời sự 18h30/TTV

.