Banner

Lùi lần 2 thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

Thứ Tư, 25/03/2020, 08:28 [GMT+7]

(TTV)- Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thông báo lùi lần 2 thời gian nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 cấp Quốc gia đến ngày 25/3 tính theo dấu bưu điện; lùi lần 2 thời gian nhận bài thi cấp tỉnh đến ngày 28/3. 

Sở đề nghị các đơn vị liên ngành phối hợp thông tin đến các trường, phụ huynh và học sinh theo dõi thực hiện. Hệ thống bưu điện phối hợp thu gom, chuyển phát các bài viết tham dự cuộc thi trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối, phối hợp thông tin đến các trường và các em học sinh tham dự cuộc thi. Trước ngày 4/4 báo cáo kết quả tổ chức về Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thường trực để làm cơ sở tổng hợp báo cáo các cơ quan cấp trên.

Theo THNM 25/3/2020

.