Banner

86 chợ tạm trên địa bàn tỉnh được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm

Thứ Hai, 06/04/2020, 10:54 [GMT+7]

(TTV) - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định 1196 về việc phê duyệt danh sách chợ tạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực  phẩm đối với  86 chợ tạm trên địa bàn tỉnh. Danh sách các chợ, như sau:

 

 

chi tiết Quyết định tại đây: 

 Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.