Banner

Quý I/2020, hơn 10 phiên giao dịch việc làm dừng tổ chức

Thứ Ba, 07/04/2020, 18:39 [GMT+7]

(TTV)- Thông thường mỗi phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm thu hút từ 150 đến 200 người, còn các phiên vệ tinh tại các huyện thu hút từ 500 đến 1.000 người tham gia. Qua các phiên giao dịch, tỉ lệ người lao động tìm được việc làm đạt từ 15% đến 25%. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch của quý I/2020 đều bị hoãn. Mặt khác, kế hoạch khảo sát khoảng 600 doanh nghiệp về tình hình biến động lao động và nhu cầu sử dụng lao động để xây dựng bản tin thị trường lao động quý I/2020 của Trung tâm cũng không thực hiện được do việc tiếp cận làm việc với các doanh nghiệp bị hạn chế. Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm tiếp tục tăng cường việc cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động; tư vấn việc làm qua điện thoại và qua trang thông tin điện tử. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, trong quí I/2020, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã phải dừng tổ chức hơn 10 phiên giao dịch việc làm và hơn 10 hội nghị tư vấn tập trung.  

Thông thường mỗi phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm thu hút từ 150 đến 200 người, còn các phiên vệ tinh tại các huyện thu hút từ 500 đến 1.000 người tham gia. Qua các phiên giao dịch, tỉ lệ người lao động tìm được việc làm đạt từ 15% đến 25%. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch của quý I/2020 đều bị hoãn. Mặt khác, kế hoạch khảo sát khoảng 600 doanh nghiệp về tình hình biến động lao động và nhu cầu sử dụng lao động để xây dựng bản tin thị trường lao động quý I/2020 của Trung tâm cũng không thực hiện được do việc tiếp cận làm việc với các doanh nghiệp bị hạn chế.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm tiếp tục tăng cường việc cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động; tư vấn việc làm qua điện thoại và qua trang thông tin điện tử.

Theo Thời sự 18h30 ngày 7/4/2020

.