Banner

Sử dụng chuyên trang về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 23:02 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 4300/UBND-CNTT về việc sử dụng chuyên trang về phòng, chống dịch Covid-19.

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 479/STTTT-CNTT ngày 31/03/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đưa vào sử dụng chuyên trang và ứng dụng trên thiết bị di động về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Y tế:

Cung cấp danh sách, số điện thoại đường dây nóng cấp tỉnh; cấp huyện và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để cập nhật trên Trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh và các ứng dụng trên thiết bị di động.

Chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp nhận, vận hành và cập nhật kịp thời các thông tin trên các chức năng liên quan đến ngành Y tế trên Trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đưa ứng dụng lên kho ứng dụng của Google (CHplay) và Apple (App Store) thông qua tài khoản của Văn phòng UBND tỉnh đang quản lý, sử dụng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cài đặt, sử dụng ứng dụng về phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trên mạng Internet.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.