Banner

Chiều 2/6: Một số huyện miền núi ở Thanh Hóa có mưa rào và dông

Thứ Ba, 02/06/2020, 14:49 [GMT+7]

(TTV)- Qua theo ảnh mây Radar lúc 14h00' nhiều nơi thuộc các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Thường Xuân đang có các đám mây gây mưa rào và dông, các đám mây này có khả năng phát triển và mở rộng thêm.

 

Cảnh báo: Hiện tại đến 3 giờ tới nhiều nơi thuộc các huyện: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Thường Xuân, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và Yên Định sẽ có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, sấm sét, tố lốc và mưa đá.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

.