Banner

Hà Trung được tuyển dụng 60 viên chức ngành Giáo dục

Thứ Ba, 02/06/2020, 09:09 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 6966/UBND-THKH về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Hà Trung.

 

Theo đó UBND đồng ý với đề xuất về kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Hà Trung; Giao Chủ tịch UBND huyện Hà Trung xây dựng phương án để thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính như sau: 

Về số lượng, cơ cấu cần tuyển là 60 người, trong đó giáo viên mầm non là 45 người, giáo viên tiểu học dạy Văn hóa 15 người. 

Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước. Trong đó yêu cầu về vị trí việc làm như sau: Đối với giáo viên mầm non phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLTBGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trong đó, về trình độ đào tạo yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non; Cao đẳng sư phạm mầm non; Đại học sư phạm mầm non; 

Đối với giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ 2 Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập. Trong đó, về trình độ đào tạo yêu cầu tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học. 

Về hình thức tuyển dụng: Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, ưu tiên xét tuyển trước đối với: Giáo viên mầm non, giáo viên văn hóa tiểu học đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 27/7/2015, trong chỉ tiêu biên chế; Giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 3 năm gần nhất và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp giáo viên hợp đồng chưa đủ 3 năm thì trong thời gian công tác phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trường hợp còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện xét tuyển đến các đối tượng còn lại theo kết quả điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu cần tuyển.

Nội dung Công văn xem tại đây

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

.