Banner

Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019

Thứ Sáu, 10/07/2020, 07:59 [GMT+7]

(TTV) - Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai Thanh Hóa đã tổ chức chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho 22 chủ rừng là tổ chức; 20 chủ rừng là UBND xã được tạm giao quản lý bảo vệ rừng; 501 chủ rừng là cộng đồng thôn/bản; 1.744 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí khoảng 21 tỷ đồng. Thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các gia đình, cộng đồng thôn bản và chủ rừng nhà nước có thêm nguồn lực để phát triển sinh kế, đầu tư trồng rừng; xây dựng các công trình phúc lợi tập thể trong thôn, bản; góp phần xây dựng nông thôn mới; giảm thiểu mất rừng, suy thoái rừng, tăng chất lượng rừng và khả năng phòng hộ, bảo đảm cân bằng sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng
Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá  chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đây là năm thứ hai tỉnh Thanh Hóa thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nét mới năm nay là việc chi trả được thực hiện thông qua hệ thống bưu điện tỉnh nhằm tăng tính công khai, minh bạch và kịp thời .

Theo Bản tin Thanh Hóa ngày mới

 

 

 

.