Banner

Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá

Thứ Bảy, 26/09/2020, 08:20 [GMT+7]

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định công bố mở cửa Cảng cá Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, Cảng cá Hải Châu, thị xã Nghi Sơn và Cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn.  

Cảng cá Hòa Lộc và Lạch Hới là cảng cá loại II được trang bị đầy đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và cho tàu cá hoạt động vùng khơi trở ra cập cảng. Các dịch vụ nghề cá của các cảng chủ yếu là cung cấp đá lạnh, nước ngọt, cửa hàng, kho lương thực, thực phẩm, ngư cụ, nhiên liệu, kho đông lạnh và chế biến thủy sản. Cảng cá Hải Châu, thị xã Nghi Sơn là cảng cá loại III, chưa được trang bị hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác và cho tàu cá hoạt động vùng khơi trở ra cập cảng. Tàu cá neo đậu tại Cảng Hải Châu chủ yếu là từ các xã Hải Châu, Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn và các xã Quảng Thạch, Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Việc UBND tỉnh Thanh Hóa công bố mở cửa 3 cảng cá là nhằm đáp ứng quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017 và Nghị định số 26 ngày 8/3/ 2019 của Chính phủ: Các cảng cá phải hoàn thiện thủ tục mở cửa cảng trước ngày 1/10/ 2020.

Theo THNM 26/9/2020

.