Banner

Giấy phép được xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Lợn giống Dân Quyền, huyện Triệu Sơn

Thứ Ba, 24/11/2020, 07:53 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định cho phép Công ty cổ phần Lợn giống Dân Quyền (Có trụ sở tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.000 lợn nái và 5.000 lợn giống, lợn thịt tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải từ hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.000 lợn nái và 5.000 lợn giống, lợn thịt tại xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của Công ty cổ phần Lợn giống Dân Quyền.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.