Banner

Hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình bị thiệt hai do mưa, lũ

Thứ Sáu, 27/11/2020, 18:29 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp các công trình bị thiệt hai do mưa, lũ gây ra trên địa bàn các huyện: Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc.

 

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp 3 công trình, gồm: Xử lý khẩn cấp đê Tây kênh De đoạn từ K3 đến K6, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc;  Xử lý cấp bách đập Bai Mọ, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy và Tu sửa khẩn cấp Hồ Hón Sung, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc.

Dự kiến tổng mức đầu tư các công trình là 24,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 18,9 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư chi phí xây dựng nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư dự án đối với công trình thuộc huyện Hậu Lộc; hỗ trợ đầu tư chi phí xây dựng và chi phí tư vấn, khảo sát thiết kế nhưng không quá 85% tổng mức đầu tư dự án đối với các công trình thuộc các huyện Cẩm Thủy và Ngọc Lặc; phần còn lại do ngân sách huyện đảm nhận.

UBND các huyện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện các công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Theo Bản tin Thời sự 18h30’ ngày 27/11

 

.