Banner

Thành phố Thanh Hóa về đích trong xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm

Thứ Bảy, 21/11/2020, 18:30 [GMT+7]

(TTV) - Tính đến tháng 11/2020, thành phố Thanh Hóa đã có 32/34 phường, xã được công nhận đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Hai phường, xã còn lại cũng đã được thẩm định đạt các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Ngay sau khi Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” được ban hành, thành phố Thanh Hoá đã lấy kết quả tổ chức, triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ xây dựng xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; đồng thời, duy trì thường xuyên, có hiệu quả hoạt động hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

Thành công của việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn về an toàn thực phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người dân, mà còn đóng góp vào sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và thương mại, dịch vụ của thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, đây cũng là động lực quan trọng để thành phố Thanh Hóa phấn đấu đạt 50% số xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao theo mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thanh Hoá lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Theo bản tin 18h30 ngày 21/11/2020

 

.