Banner

Cho phép sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hải Vân vào Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Thứ Ba, 19/01/2021, 16:11 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc cho phép sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hải Vân vào Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể:

Điều 1. Cho phép sáp nhập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hải Vân vào Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hải Vân có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung là tổ chức xã hội tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Như Thanh và các sở, ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; Hội tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Như Thanh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hải Vân, Trưởng Ban lãnh đạo lâm thời, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị trấn Bến Sung; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.