Banner

Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa

Thứ Hai, 25/01/2021, 09:57 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa.

 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cụ thể:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Lê Đức Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Cao Văn Cường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Mời bà Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - tham gia Thành viên Hội đồng;

4. Mời bà Ngô Thị Hồng Hảo - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh - tham gia Thành viên Hội đồng;

5. Mời ông Trần Bình Quân - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - tham gia Thành viên Hội đồng;

6. Ông Trần Quốc Huy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên Hội đồng

7. Ông Trịnh Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế - Thành viên Hội đồng;

8. Ông Nguyễn Văn Tứ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên Hội đồng;

9. Ông Phạm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Hội đồng;

10. Ông Cao Thanh Tùng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên Hội đồng;

11. Ông Trần Đức Năng - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh - Thành viên kiêm thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ và tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh (kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận của UBND các huyện, thị xã, thành phố và văn bản thẩm định của các sở, ngành phụ trách tiêu chí), tình hình thực tế của xã, Hội đồng tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã theo quy định.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, cơ quan giúp việc cho Hội đồng (Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh) tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định.

1. Hội đồng thẩm định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

2. Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định do ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.