Banner

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Hai, 22/02/2021, 08:05 [GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ, chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức cho từng địa phương theo đúng quy định.

Đối với các nội dung hỗ trợ chi đầu tư mang tính chất lâu dài, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.

Theo bản tin Thanh Hóa ngày mới 22/2/2021

 

.