Banner

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy

Thứ Bảy, 11/09/2021, 21:16 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy: Tổng số: 54 hộ (huyện Hoằng Hóa: 27 hộ; huyện Vĩnh Lộc: 23 hộ; huyện Cẩm Thủy: 04 hộ).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.