Banner

Tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống

Thứ Tư, 08/09/2021, 12:32 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3507 về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống. 

Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (riêng diện tích do Công ty Giầy Kim Việt - Việt Nam quản lý thực hiện theo Chỉ thị số 15).

Áp dụng các biện pháp bổ sung thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nâng thêm 1 mức (16+) trên địa bàn 7 thôn, tiểu khu gồm: Tiểu khu Bắc Giang, Nam Tiến, Đông Hòa thuộc thị trấn Nông Cống; thôn Thanh Ban, thôn Đồng Thọ thuộc xã Vạn Hòa; thôn Liên Minh thuộc xã Vạn Thiện; thôn Đạt Tiến 2 thuộc xã Tế Nông.

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn còn lại của huyện Nông Cống.

Thời gian áp dụng: trong vòng 7 ngày, kể từ 12 giờ 00 phút, ngày 8/9/2021./.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

.