Banner

Tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thứ Sáu, 22/10/2021, 16:43 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Theo đó, Giám đốc các sở; Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 01/CĐ-BCĐDTLCP ngày 08/10/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Công văn số 1258-CV/TU ngày 23/5/2019 và Công điện số 03-CĐ/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tinh ủy, Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020 và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Các cấp, các ngành phải xác định công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh; quản lý chặt chẽ đàn lợn trên địa bàn đến từng trang trại, từng hộ gia đình; nhanh chóng phát hiện, khoanh vùng, khống chế và xử lý triệt để các ổ dịch trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh ở địa phương; nếu huyện, thị xã, dịch bệnh, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch không quyết liệt, không hiệu quả, chậm báo cáo tình hình, làm lây lan dịch bệnh, thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn theo phương châm "huyện giữ huyện", "xã giữ xã", “thôn giữ thôn", "trang trại giữ trang trại", “hộ giữ hộ"; khẩn trương rà soát, xây dựng, triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống theo đúng nội dung Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn.

Tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng các tổ chức, hộ chăn nuôi lợn đến tận thôn, bản đế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi; yêu cầu các tổ chức, hộ chăn nuôi khi có lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để lấy mẫu, xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tổ chức tốt công tác kiểm dịch vận chuyển lợn, kiểm soát giết mố, mua bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn theo quy định; căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý để lập các chốt kiểm soát dịch bệnh nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn theo Hướng dẫn số 4848/HD-SNN&PTNT ngày 21/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn có phương án, kế hoạch hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ lợn, quan tâm hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm để tiêu thụ lợn khỏe mạnh đến tuổi xuất bán tại các xã có dịch; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền người chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán, không nuôi thêm chờ tăng giá, mà khẩn trương xuất bán để giảm áp lực dịch bệnh và thiệt hại kinh tế.

Đối với các huyện đã xảy ra dịch như: Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn, Như Thanh phải tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp để sớm khống chế và xử lý dứt điểm các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan ra diện rộng và tái phát dịch; phấn đấu dập tắt, công bố hết dịch trên địa bàn toàn tỉnh trước ngày 05/12/2021. Thường xuyên theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn nuôi có triệu chứng lâm sàng của bệnh, nếu phát hiện dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi phải khẩn trương tổ chức khoanh vùng ổ dịch, thực hiện cách ly, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm, cơ sở giết mổ, chợ thực phẩm, hố chôn tiêu hủy lợn... để diệt trừ triệt để mầm bệnh; thành lập các Tổ tiêu hủy lợn, tuyệt đối không để các hộ chăn nuôi tự tiêu hủy lợn; tăng cường hoạt động của các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ kiểm soát cơ động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm quy trình, quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh, vệ sinh tiêu độc, khử trùng, biện pháp xử lý ổ dịch. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa phương có dịch; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, thành lập các trạm, chốt kiểm dịch động vật liên ngành cấp tỉnh trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, các khu vực có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các ổ dịch ngay khi mới xảy ra; xây dựng dự toán kinh phí, chuẩn bị đầy đủ số lượng vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện... phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

.