Banner

Hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Tổng đài 1022

Thứ Năm, 25/11/2021, 08:05 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Thanh Hóa.  

 

Theo đó, Tổng đài 1022 Thanh Hóa là hệ thống tiếp nhận, xử lý và trả lời thông tin, yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa . Các kênh tương tác qua Tổng đài 1022 Thanh Hóa gồm:

  • Kênh đường dây nóng: cuộc gọi nội tỉnh qua mạng cố định (bấm số 1022), cuộc gọi liên tỉnh, mạng thông tin di động (bấm số 02371022).
  • Cổng thông tin điện tử Tổng đài 1022 Thanh Hóa tại địa chỉ: https://1022.thanhhoa.gov.vn.
  • Địa chỉ hộp thư điện tử: 1022@thanhhoa.gov.vn.
  • Kênh Zalo: 1022 Thanh Hóa.
  • Kênh Fanpage Facebook: http://facebook.com/1022.thanhhoa.gov.vn.

Tổng đài 1022 Thanh Hóa hoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức được giao tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Tổng đài 1022 Thanh Hóa.

Kể từ 7h ngày 1/12/2021, Tổng đài 1022 Thanh Hóa sẽ chính thức đi vào vận hành để tiếp nhận, xử ;ý, trả lời các yêu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Bản tin THNM 25/11/2021

 

.