Banner

Giới thiệu nhân sự đề xuất bổ nhiệm chức danh Tổng biên tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa

Thứ Ba, 18/01/2022, 14:25 [GMT+7]

(TTV) - Ngày 18/1/2022, Sở nội vụ Thanh Hóa ban hành công văn số 128/SNV-TCBC về việc giới thiệu nhân sự đề xuất bổ nhiệm chức danh Tổng biên tập Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa.

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Nhà xuất bản Thanh Hóa
Hoạt động nghiệp vụ tại Nhà xuất bản Thanh Hóa

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

-  Có chứng chỉ hành nghề biên tập;

- Có trình độ đại học trở lên, trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xuất bản và ít nhất 03 năm công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản;

- Có sức khoẻ, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-  Không phải là người có liên quan của Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty, người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm Tổng Biên tập.

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, người được giới thiệu bổ nhiệm Tổng Biên tập phải bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Đối tượng giới thiệu bổ nhiệm chức danh Tổng Biên tập Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hoá

-  Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, người đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Tổng Biên tập, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chức danh tương đương chức danh Tổng Biên tập.

-  Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, người đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Tổng Biên tập không trong quy hoạch các chức danh tương đương chức danh Tông Biên tập nhưng được tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác giới thiệu.

-  Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, người đang công tác tại doanh nghiệp nhà nước ở địa phương khác hoặc các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh Tổng Biên tập và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh Tổng Biên tập.

Để bảo đảm giới thiệu được nhân sự có phẩm chất, có năng lực, uy tín đảm nhận chức danh Tổng Biên tập Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hoá, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin, rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện quy trình và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bổ nhiệm; Sở Nội vụ xin nhận được văn bản của Quý cơ quan, đơn vị trước ngày 07/02/2022, kèm theo hồ sơ gồm:

(1) Sơ yếu lý lịch được cơ quan, đơn vị nơi người được giới thiệu xác nhận.

(2) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh.

(3) Quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa

 

.