Banner

Huy động sức dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Chủ Nhật, 15/05/2022, 19:45 [GMT+7]

(TTV) - Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là bước đệm quan trọng để phát triển kinh tế xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, nên ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền thì sự ủng hộ của nhân dân vẫn được xem là yếu tố then chốt. Trên thực tế, nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã ban hành những nghị quyết hợp lòng dân trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa, từ đó tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

 

Xuân Hòa là địa phương đầu tiên của huyện Thọ Xuân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu tháng 1/2022. Để có được thành công này, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, trong đó chú trọng công tác huy động sức dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”.

Các đoàn thể từ xã xuống thôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia; tạo sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp; tập trung nguồn lực để tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Các chi bộ tổ chức họp mở rộng với các đảng viên sinh sống trên địa bàn, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng, vận động họ vào cuộc, gương mẫu làm trước. Từ đó tạo ra hạt nhân tích cực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng các tiêu chí ở từng thôn.

 

Hiện nay, xã Xuân Hòa đã có diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp, hệ thống hạ tầng hiện đại kiên cố, nhiều mô hình sản xuất mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao. Xuân Hòa cũng là xã điển hình trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, với hàng trăm ha cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ. Hiện thu nhập bình quân của xã đạt gần 70 triệu đồng/người/năm, toàn xã không còn hộ nghèo. Đây cũng là yếu tố nền tảng để Xuân Hoà tiếp tục hiện thực hoá các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Đối với các huyện miền núi, việc huy động sức dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là bài toán khó, bởi tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo,  ngoài nguồn ngân sách của Trung ương và Tỉnh, còn huy động được hàng chục tỷ đồng để xây dựng Nông thôn mới. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vào cuộc, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Do đó, chương trình xây dựng Nông thôn mới ở các huyên miền núi đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống hạ tầng như: Công sở, nhà văn hóa xã, trạm y tế, đường giao thông, thủy lợi nội đồng đã được xây dựng khang trang, thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiều mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân cũng được khuyến khích, phát triển.

 

Xác định nguồn lực xã hội hóa là đặc biệt quan trọng để hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới, huyện Lang Chánh đã có cơ chế khuyến khích, huy động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp, nhằm tạo sự thay đổi về diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Năm 2022, huyện đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo 2 xã Đồng Lương và Tân Phúc hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí của 2 xã Trí Nang, Giao An đã đạt chuẩn nông thôn mới,  phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã đặt ra kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.  Giờ đây, đến các địa phương đã xây dựng nông thôn mới thành công, ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt. Những tuyến đường làng trở nên phong quang, sạch đẹp,  những luống hoa tươi khiến cho bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc… Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện sự thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân”, mà còn là tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, các địa phương đang tích cực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu. Trong đó, tập trung chỉ đạo các thôn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí có tính dao động, chưa thực sự bền vững.

 

Đến nay, một trong những tiêu chí đang được các địa phương tập trung thực hiện là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Ngoài đầu tư nâng cao chất lượng các tuyến đường xuống cấp, chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn, thì hầu hết các ngõ xóm cũng đã được các địa phương tích cực triển khai. Từ những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp của cấp ủy, chính quyền, cùng sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, đã và đang tạo nên thế và lực mới để các địa phương trong tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông  thôn mới nâng cao.

Từ thành công trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương có thể rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch phải được thực hiện bài bản, khoa học, sát thực tế. Trong tổ chức thực hiện phải biết kế thừa và phát huy những bài học từ các giai đoạn trước; đồng thời phải kiên quyết, kiên trì nhưng xử lý phải mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phải dựa vào dân, tạo sự đồng thuận, huy động các nguồn lực trong dân, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, thôn đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các tiêu chí. Giao nhiệm vụ cho đảng viên, phải phát huy tinh thần làm mẫu, làm gương để nhân rộng phong trào ra cộng đồng. Liên tục về cơ sở, họp giao ban đến các tổ trưởng để tuyên truyền, vận động, khơi dậy động lực trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí.

Những kinh nghiệm trên cần được nghiên cứu, vận dụng nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Minh Thúy- Mạnh Tuấn/Chuyên mục Đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngày 10.5

 

.