Banner

Thanh Hóa xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)

Thứ Tư, 25/05/2022, 19:41 [GMT+7]

(TTV) - Sáng ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo kết quả công bố, năm 2021, Thanh Hóa vươn lên xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) với 87,83 điểm (tăng 15 bậc so với năm 2020). Bộ tiêu chí cải cách hành chính cấp tỉnh, thành phố được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 43 tiêu chí, 102 tiêu chí thành phần. Số điểm Thanh Hóa đạt được cụ thể ở 8 lĩnh vực đánh giá là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (7,82 điểm); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (8,93 điểm); cải cách thủ tục hành chính (12,70 điểm); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (9,23 điểm); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (11,49 điểm); cải cách tài chính công (9,88 điểm); hiện đại hóa hành chính (14,18 điểm); tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (13,61 điểm).

Trong 8 lĩnh vực đánh giá, Thanh Hóa có 2 lĩnh vực xếp ở vị trí cao đó là: Lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố); lĩnh vực hiện đại hóa hành chính (xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố)./.

Theo Minh Tuyết BT/ Bản tin Thời sự tối ngày 25/5/2022

.