Banner

Cơ quan nhà nước có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua mạng xã hội

Thứ Hai, 27/06/2022, 09:16 [GMT+7]

(TTV) - Ngoài cổng thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà nước có thể chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác như qua mạng xã hội hay ứng dụng di động. Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 42 ngày 24/6/2022 vừa được Chính phủ ban hành.

 

Tại Nghị định 42, cùng với việc quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Chính phủ cũng nêu rõ các yêu cầu đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 2 mức độ: Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần.

Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Dịch vụ công trực tuyến 1 phần là dịch vụ công trực tuyến không đảm bảo các điều kiện quy định kể trên.

Đáng chú ý, tại Nghị định mới, Chính phủ cũng cụ thể các điều kiện bảo đảm phát triển, duy trì hoạt động cung cấp, sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước như: Nhân lực, kinh phí, hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới./.

Theo Tuyết Hạnh BT/ Bản tin THNM ngày 27/6/2022

.