Banner

Không tổ chức phần hội tại Lễ hội Lam Kinh 2020

(TTV)- UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 13338 về công tác tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2020. Theo đó, Lễ hội Lam Kinh năm 2020 sẽ chỉ tổ chức các hoạt động tế lễ, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, Thái miếu nhà Hậu Lê, tượng đài Lê Lợi và không tổ chức phần hội.
 
.