Banner

Đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh núi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

Thứ Năm, 09/07/2020, 09:44 [GMT+7]

(TTV) - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra văn bản Số: 9041/UBND-VX về việc đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh núi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Nội dung cụ thể như sau:

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 10779/UBND-THKH ngày 05/9/2018 về việc đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh núi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa; gửi phương án đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh núi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa về Sở Xây dựng theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức thẩm định phương án đầu tư xây dựng Cụm văn hóa tâm linh núi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.