Banner

Huyện Thọ Xuân đạt 98% thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa

Thứ Ba, 29/09/2020, 07:39 [GMT+7]

(TTV) - 20 năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đến nay, huyện đã có 98% thôn, làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa.

 

20 năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của UBMT Tổ quốc và các đoàn thể, phong trào đã được đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia. Để triển khai, thực hiện phong trào một cách hiệu quả, Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo Quy chế hoạt động; định kỳ, tổ chức kiểm tra, giám sát, đề nghị UBND các cấp công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa, thôn (làng, khu phố) văn hóa…..

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Thọ Xuân phấn đấu đưa phong trào phát triển rộng khắp, hiệu quả, chất lượng hơn và hoàn thành các mục tiêu: hàng năm có 92% hộ gia đình trở lên được công nhận Gia đình văn hóa; 90% thôn, làng, khu phố được công nhận và giữ vững thôn, làng, khu phố văn hóa.

Bản tin Thanh Hóa ngày mới TTV

 

.