Banner

Khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020

Thứ Tư, 20/01/2021, 10:40 [GMT+7]

(TTV) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc Khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020. Cụ thể như sau:

a) Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo số tiền thưởng 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng) cho 08 cá nhân đạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020.

 

b) Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân đạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa

.