Banner

Quy định về đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước

Thứ Ba, 05/10/2021, 17:26 [GMT+7]

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước.

 

Đề tài xuất bản phẩm được đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước gồm: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu...
Đề tài xuất bản phẩm được đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước gồm: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu...

Dự thảo nêu rõ về tiêu chí đề tài và đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp xuất bản phẩm.

Theo đó, đề tài xuất bản phẩm gồm: Xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu (như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; văn hóa - xã hội, văn học - nghệ thuật; khoa học - công nghệ; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng); xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại; xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đối tượng được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu: Thực hiện theo tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của từng nhà xuất bản; thực hiện theo quy định pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước.

Quy cách, chất lượng xuất bản phẩm

Theo dự thảo, quy cách, chất lượng xuất bản phẩm đối với xuất bản phẩm in, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 7/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đối với xuất bản phẩm điện tử: Hình thức xuất bản phẩm điện tử gồm dạng text, hình ảnh; dạng audio; dạng video; dạng multimedia.

Định dạng xuất bản phẩm điện tử, thực hiện định dạng thông dụng phù hợp với đa số thiết bị đọc hiện hành. Chất lượng xuất bản phẩm điện tử: Nội dung text và hình ảnh (nếu có) bảo đảm rõ nét; âm thanh (nếu có) bảo đảm rõ tiếng.

Dự thảo cũng nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, định hướng đề tài xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Trung ương căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn, trước ngày 15/2 của năm trước năm kế hoạch.

Duyệt danh mục đề tài, số lượng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Trung ương, thời hạn thực hiện không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của nhà xuất bản (có ý kiến của cơ quan chủ quản).

Tổng hợp danh mục xuất bản phẩm thực hiện sử dụng ngân sách Trung ương kèm theo dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6 của năm trước năm kế hoạch (đồng thời gửi cơ quan chủ quản, nhà xuất bản dự kiến kế hoạch thực hiện xuất bản phẩm của năm kế hoạch).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

.