Banner

Biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách "Thành tựu 10 năm nghiên cứu, khảo cổ học di sản thế giới Thành Nhà Hồ"

Thứ Sáu, 21/01/2022, 17:58 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc thống nhất chủ trương biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách "Thành tựu 10 năm nghiên cứu, khảo cổ học di sản thế giới Thành Nhà Hồ".

 

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ chủ trì biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách “Thành tựu 10 năm nghiên cứu khảo cổ di sản thế giới Thành Nhà Hồ", theo tham mưu, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ triển khai thực hiện việc biên tập, xây dựng, xuất bản cuốn sách “Thành tựu 10 năm nghiên cứu khảo cổ di sản thế giới Thành Nhà Hồ" theo đúng quy định.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.