Banner

Ngành văn hóa triển khai công tác báo chí, tuyên truyền

Thứ Sáu, 21/01/2022, 10:18 [GMT+7]

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác báo chí, tuyên truyền năm 2022.

 

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân phát biểu ý kiến.
Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân phát biểu ý kiến.

Năm 2021, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, công tác báo chí, tuyên truyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục được triển khai  đồng bộ, hiệu quả, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh việc tuyên truyền kịp thời các thông tin chính trị-xã hội, báo chí của ngành đã kịp thời thông tin chuyên sâu lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, chuyển tải những thông tin sinh động, đa chiều về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trong lĩnh vực truyền thông. Bộ đã chủ động làm việc với các cơ quan báo chí và chỉ đạo cơ quan báo chí trong ngành thực hiện tốt công tác truyền thông. Nhiều ý kiến đóng góp mang tính xây dựng, đậm tính văn hóa đã giúp lãnh đạo Bộ có các giải pháp quyết liệt thúc đẩy công tác báo chí truyền thông. Các cơ quan báo chí của Bộ đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền các vấn đề, sự kiện chính trị, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Xác định mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, với nhận thức báo chí là một phần của văn hóa, mỗi sản phẩm báo chí là một sản phẩm văn hóa, năm 2022, các cơ quan báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh thông tin, truyền thông trên nền tảng số, tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng xây dựng các chương trình phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường tính phản biện của báo chí ngành văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hiệu quả ngăn chặn các thông tin sai sự thật, thông tin giả, thông tin xấu độc, từ đó lan tỏa những nét đẹp trong đời sống xã hội.

 
NGỌC LIÊN/ BÁO NHÂN DÂN
.