Banner

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thứ Hai, 06/07/2020, 22:35 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2020.

 

Theo đó, nhằm nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ viên chức chuyên ngành y tế của tỉnh, đáp ứng đúng yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đang được phân công; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công khám chữa bệnh cho người dân, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với viên chức.

Động viên, khích lệ đội ngũ nhân viên y tế tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu cơ cấu, vị trí việc làm của đơn vị; đồng thời đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của viên chức.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

 

.