Banner

Kế hoạch tuyển dụng 2.911 viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Thứ Bảy, 21/11/2020, 09:03 [GMT+7]

(TTV) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch chấp thuận tuyển dụng 2.911 viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm y tế cấp huyện.

 

Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Trung tâm y tế cấp huyện rà soát lại từng trường hợp nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các trạm y tế cấp xã đã được ký hợp đồng từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện xét tuyển thành viên chức theo đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát các Trung tâm Y tế thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản về kết quả trúng tuyển viên chức; tổng hợp kết quả báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa

.